Hz Lut Peygamber ve Lut Kavmi Hakkında Kısa Bilgi


Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !


HZ LUT PEYGAMBER VE LUT KAVMİ

Kur’an-ı kerimde ismi bildirilen peygam­berlerdendir. İbrahim Aleyhisselam’ın kardeşi Haran’ın oğludur. İbrahim Aleyhisselam ve ona inananlarla birlikte Nemrud’un memle­ketinden hicret edip Şam’a geldikten sonra, Lut golü yanındaki Sedum şehri halkına peygamber olarak gönderildi, insanlara İbrahim Aleyhisselam’ın dinini tebliğ etti.

İbrahim Aleyhisselam’ın kardeşinin oğlu olan Lut Aleyhisselam Sedum şehri ahalisine peygamber olarak gönderildi. Onları Allahü Teala’ya iman ve ibadet etmeye davet etti ve yaptıkları çirkin işten (livata) sakın­dırdı. Onlara bir çok mucizeler gösterdi. Kavmi onun davetini dinlemeyip, gittikçe azgınlaştı. Karısı da onu dinlemedi. Lut Aleyhisselam Allahü Teala’nın emri ile kendi­sine inananlarla birlikte şehirden çıktı. Allahü Teala şehri yerin dibine batırmak suretiyle o kavmi helak etti. Lut Aleyhisse­lam kavminin helakinden sonra, Şam böl­gesine gidip, amcası İbrahim Aleyhisse­lam’ın yanında yedi sene kaldı. Sonra, Hicaz’a gidip seksen yaşında, orada vefat etti. (Taberi, Ibn-ül-Esir, Nişancızade) Devamı

El Cezeri Kimdir? Hayatı Hakkında Kısa Bilgi


EL CEZERİ

Asıl adı Bedîu’z-Zamanı Ebü’l-lzz Ebubekr İsmail bin er-Rezzâz.

Artuklu dönemi saray başmühendi­si (Diyarbakır, 1206).

Devamı

Sosyal Bilgiler Atatürk Ödev Kapakları 19


Sosyal Bilgiler Atatürk Ödev Kapakları 19

Sosyal Bilgiler – Atatürk Ödev Kapakları arşivimizin 198 numaralı ödev kapağında Atatürk’ün savaş yıllarını anlatan bir görsel alt görsel olarak kullanılmış ve ulusal simgemiz ay yıldız arka plan görseli olarak değerlendirilmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise de öğrenim gören tüm öğrencilerimiz bu ödev kapağını atatürk ile ilgili tüm ödev ve araştırmalarında kullanabilirler.

Devamı

Tiroit Bezinin Az Ya Da Çok Çalışması Durumlarında Ne Tür Hastalıklar Ortaya Çıkar?


TİROİT

Troit, yutağın altında, boyu­nun ön ve yanlarını saran çok damarlı bir içsalgı bezi. Kalkan bezi de denir, Soluk borusunun yanların­da bulunan iki lobunu, soluk borusu önünden geçen bir bölüm bir­leştirir. İçinde koloit bir madde bu­lunan keseciklerden oluşur. Her iki lobun içinde paratiroit bezi bulu­nur. Normal ağırlığı; insanda 20-40 gr’dır. Tiroit, bezi, iyot ve tirozinden tiroksin (T4) ve tri-idotironin (T3) yaparak, kana tiroit hormonu­nu salgılar.

TİROİT BEZİ

Devamı

Sosyal Bilgiler Atatürk Ödev Kapakları 18


Sosyal Bilgiler Atatürk Ödev Kapakları 18Sosyal Bilgiler Atatürk Ödev Kapakları serimizde yer alan 18 numaralı ödev kapağında, siyah beyaz renklerle birlikte Atatürk silüeti ve imzası arka plan görseli olarak kullanılmıştır. Atatürk ile ilgili ödev ve araştırma konuları olan tüm seviyelerdeki öğrencilerimiz bu yazıcı dostu ödev kapağını aşağıda bulunan indir linkini tıklayarak indirebilirler.

İndirmek İçin Tıklayınız

Devamı