Stonehenge (Stonhenk) Hakkında Kısa BilgiSTONEHENGE (STONHENK)

Stonehenge (Stonhenk) Hakkında Kısa Bilgi

Stonehenge

Büyük Britanya’da (VViltshire), Salisbury’nin Kuzeyinde arkeolo­jik yer.

Devamı

Sabiha Gökçen Hayatı Hakkında Kısa Bilgi


SABİHA GÖKÇEN

Sabiha Gökçen Hayatı Hakkında Kısa Bilgi

Sabiha Gökçen

İlk kadın havacı (Bursa 1913).

Devamı

Petra Antik Kent Hakkında Kısa Bilgi


PETRA ANTİK KENT

Petra

Arabistan’da kent,

Lut gölünün Güneyinde, günümüzde Ürdün’de­dir. Baharat yolu üzerindeki bu kent, ula­şılması güç bir yerde bulunması sayesin­de bir baharat deposu ve Nabatiler’in başkenti oldu. İ.Ö. 312′den beri varlığını sürdüren kent, İ.Ö. I. yy. ile İ.S. I. yy. arasında altın çağını yaşayarak anıtlarla be­zendi. Petra Traianus devrinde roma top­raklarına katıldı ve bir roma ili oldu (İ.S. 106).

Petra Antik Kent

Devamı

Machu Picchu (Maşa Pişu) Hakkında Kısa Bilgi


MACHU PICCHU (MAŞA PİŞU)

İnka kenti, rio Urubamba (Peru) vadisinin yukarısında 2 045 m yükseltide, Cuzco yakınında. İspanyol fatihlerin bilmediği bu kenti 1911′de Amerikalı Hiram Bingham buldu; ne var ki kentin gerçek işlevi (dinsel mer­kez, kale ya da son başkent) bilinmemek­tedir.

Bütün vadiye egemen olan kentin 1450′den sonra yapıldığı ve taraça tarla­lar, konut mahalleleri, saray ve tapınaklar, karmaşık bir havuz sistemi içeren bir bü­tün olarak düzenlendiğini düşündüren be­lirtiler vardır.

Devamı

Grand Canyon (Büyük Kanyon) Hakkında Kısa Bilgi


GRAND CANYON (BÜYÜK KANYON)

Grand Canyon (Büyük Kanyon) Hakkında Kısa Bilgi

Grand Canyon (Büyük Kanyon)

Amerika Birle­şik Devletleri’nde Arizona Eyaleti’nde kanyon.

Devamı