EDEBİYAT

Refik Halit Karay Kimdir? Hayatı ve Eserleri Hakkında Kısa Bilgi

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !


Refik Halit Karay Kimdir? Hayatı ve Eserleri Hakkında Kısa Bilgi

REFİK HALİT KARAY

REFİK HALİT KARAY

Devamı

Günlük Nedir? Türk ve Dünya Edebiyatında Günlüğün Yeri ve Önemi

GÜNLÜK NEDİR?

Günü gününe tutulan anı, gün­ce, muhtıra. Kişisel yaşamın olaylarının, heyecanlarının, duygularının, düşüncelerinin yazıldığı günlük notlar.

DÜNYA EDEBİYATINDA GÜNLÜK

Devamı

Sulhi Dölek Kimdir? Hayatı ve Eserleri Hakkında Kısa Bilgi

SULHİ DÖLEK

Sulhi Dölek Kimdir? Hayatı ve Eserleri Hakkında Kısa Bilgi

Sulhi Dölek

Türk yazar (İstanbul 1948 – 2005).

Devamı

Letaif-i Rivayat Kitap Özeti

LETAİF-İ RİVAYAT KİTAP ÖZETİ

Ahmet Mithat Efendi’nin 2. öyküler dizisidir. Söylenegelen (rivayetler) en Güzel Öyküler (lâtifeler) 25 cüz, 1870/ 1871-1894/1895.

Öykü ve roman gibi anlatı türlerini dile getirecek yalın ve doğal bir düz yazının (nesir) bulunma­dığı yıllarda yazar, elinden geldiğince halk çoğunluğunu kolaylıkla kavraya­bileceği bir anlatım yolu bulmaya ça­lışmıştır. Genellikle kendi basımevin-de hazırladığı çoğunluğu tek, bazıları birkaç öykülük bu küçük kitaplar, edebiyatımızda öykü-roman türünün ilk basamaklarında yer almanın öncülük onurunu taşır.

Devamı

Felatun Beyle Rakım Efendi Kitap Özeti

Felatun Beyle Rakım Efendi Kitap Özeti

Ahmet Mithat Efendi’nin eserleri arasında özel bir yer alan roman (1875). Tanzimatla ortaya çıkan gösterişalığının, konak mirasının, rahat ko­şullar içinde yetişmiş, sınavdan geç­memiş yüksek zümre beyzadelerinin bir örneği olan Felatun Bey, yazarın kalemiyle bütün yanlarından didiklenir.

Halktan gelen yazar, haksız baş­langıçlardan yola çıkan, hazır olanak­lardan yararlanan, hınç duyduğu zen­gin çocuğunun yıkılışını adım adım gösterir, her fırsatı kullanarak onu gü­lünç durumlara düşürür. Öz yaşamsal özellik taşıyan eserde Rakım Efendi, yazarın yetişme yollarından gelir. Ök­süz ve yetimdir; Arap dadı Fedai’nin yardımlarıyla okur, yetişir ve bir emek adamı olur. Memur, çevirmen, özel dersler vererek vaktini değerlendiren, okumayı ve eğlenmeyi seven, dengeli ve çalışkan bir kişidir. Ölçüyü hiç kaçırmaz. Hesaplılığı ve okuryazar yanı adından da bellidir (yazan, çizen).

Devamı