deneme türü hakkında bilgi


Reklamı Kapat
loading...


loading...

 DENEME

Deneme, bir yazarın tek bir konuya ilişkin kişisel duygu ve düşüncelerini anlattığı ya da çevresindeki dünyayı kendi bakış açısından betimlediği kısa metinlere denir.

 

 • İlk deneme­leri 16. yüzyılda Fransız yazar Michael de Montaigne yazdı. Kendisinin ilgisini çeken konu­lan ele aldığı bu yazılarına Montaigne Essais (Denemeler) adım vermişti. Zamanla bu yazın türü başka yazarlarca da benimsenerek yaygınlık kazandı.
 • Denemelerde çeşitli konular ele alınabilir: İnsanlar, yerler, dünyayla ilgili düşünceler, anılar, hatta gülünç olaylar bile deneme konu­su olabilir. Örneğin, İngiliz yazar Charles Lamb 19. yüzyılın başlarında, “Domuz Ros­tosu Üstüne” adlı bir deneme yazmıştı! Bu denemede ateşle oynamayı seven bir Çinli çocuğun rastlantı sonucu kızarmış domuz etini tadan ilk insan olduğu mizah yollu anlatılıyordu.
 • Dene­me yazarı, her zaman okurun ilgisini çekecek ve denemenin sonuna kadar okunmasını sağ­layacak nitelikte, ilginç bir giriş cümlesi bul­maya çalışır.
 • Denemenin sonu da aynı ölçüde önemlidir, çünkü burada da okur, yazarla birlikte çıktığı düşünsel yolculuğun işe yarar bir deneyim olduğunu görmeli, yazı onu düş kırıklığına uğratmamalıdır.
 • Denemenizi ya­zarken, girişin ve sonun nasıl olması gerekti­ğini iyice düşünün ve bu bölümlerin elinizden geldiğince ilginç olmasına çalışın.
 • Bir de, söyleyeceğiniz şeyleri paragraflara göre düzenlemeniz gerektiğini unutmayın; öne sürdüğünüz her yeni düşünce için ayrı bir paragraf yapmalısınız.
 • Her paragrafta bir ana düşünce işlenmelidir.
 • Birçok deneme üç ya da daha fazla paragraftan oluşur. Denemeyi paragraflara bölmek, düşüncelerin başı sonu belli olmayan, birbirinin içine geçmiş bir biçimde anlatılmasını önler, söylemek istedi­ğinizi kolay ve açık bir biçimde ortaya koyma­nızı sağlar.

 

DENEME TÜRÜNE ÖRNEK VEREN SANATÇILAR:

 • Ünlü İngiliz denemecileri arasında Francis Bacon ,Joseph Addison ile İrlandalı Richard Steele’i sayabiliriz.
 • ABD’li denemecilerin en ünlüleri arasında ise Ralph Waldo Emerson ile Henry David Thoreau sayılabilir.
 • Edgar Allan Poe şiir üs­tüne, James Thurber de mizah türünde yazdı­ğı denemelerle İngilizce okuyup yazan kitlele­rin hayranlığını kazandılar.
 • Deneme türünün Fransız yazar Montaigne ile başlamış olmasına karşın, Fransa’da dene­me daha sonraki yıllarda İngilizler’in etkisin­de kaldı.
 • Theophile Gautier, Anatole France ve Hippolyte Taine ünlü Fransız deneme ya­zarlarındandır.
 • Türk edebiyatına batının etkisiyle Tan­zimat’tan sonra giren deneme türü, daha çok Cumhuriyet’ten sonra gelişti.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Haşim ve Falih Rıfkı Atay başarılı denemeleriyle tanındılar.
 • Deneme türünün en güzel örneklerini ise Nurullah Ataç vermiştir. Ataç denemelerinde akıcı ve arı bir dil kullanmasıyla ünlüdür. Bu ı türde örnekler veren öbür önemli yazarlarımız arasında ise Ahmed Hamdi Tanpınar, Sabahattin Eyüboğlu, Suut Kemal Yetkin, Ve­dat Günyol, Melih Cevdet Anday, Memet Fuat, Salah Birsel, Fethi Naci, Cemal Süreya, Füsun Altıok, ve Selim İleri sayılabilir.


kaynak:Temel Britannica -Temel Eğitim ve kültür Ansiklopedisi-ANA YAYINCILIK