kral yolu hakkında bilgi


Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !


KRAL YOLU

İran’dan başlayarak Irak topraklarından geçip Türkiye’ye ulaşan en eski, en zengin ve en sürekli ticaret yolu. Başlangıçta yalnız İran’ın Susa Kenti ile Türkiye’nin Sardes (Sart harabeleri-İzmir) Kenti’ni birbirine bağlardı. Adını Herodotos vermiştir. 2.250 km uzunlukta ve her 25 km’de bir konaklama yeri bulunurdu.

ÎÖ 547’de Perslerle Lidyalılar arasındaki savaşı kazanan Persler, boğazlara ka­dar tüm Anadolu’ya sahip oldular. Persler kendi iç yol ağlarını Hititler’in Anadolu’da bıraktığı yol ağlarıyla bir­leştirdiler. Yol ağına da Kral Yolu dendi. Yol güzergâhında şu kentler bu­lunuyordu; Persepolis, Basra, Susa, Hemedan, Arbela, Feshabur, Nizip, Amida, Malatya, Sivas, Amasya, An­kara; burada yol ikiye ayrılır, birinci yol İzmit üzerinden İstanbul’da son bulurdu. Öteki yol Yalvaç, Burdur Gö­lü, Sardesi (İzmir), Bergama, Troya, İntepe’de (Çanakkale) biterdi. Çin’den gelen yollarla birleşip gelişmesiyle sonradan İpek Yolu adım aldı.

 

Kaynak:Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991