Mekke’nin Fethi Hakkında Kısa Bilgi


Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !


Mekke’nin Fethi

Hudeybiye antlaşması ile elde edilen umre hakkı, 629’da yerine getirildi. Hz. Peygamber Mekke’de bulunduğu sırada Amr bin As Ve Halit bin Velit müslüman oldular. Başarıları nede­niyle birçok arap kabilesi müslümanlıği kabul edip Hz. Muhammed’e katılmaya başladılar. Hudeybiye antlaşmasından sonra Hüzaa kabilesi müslümanlar, Beni Bekir kabilesi ise Kureyşliler İle birleşmiş­ti. Kureyş kabilesi, bir ara Hüzaa kabilesi­ne zulmetmekle, antlaşmayı bozduğu yo­lunda uyarıldı. Ancak bu uyarı dikkate alınmadı. Ebü Süfyan Hudeybiye antlaşması’nın sürmesini önerdiyse de, Hz. Pey­gamber, antlaşmanın kendileri tarafından daha önce bozulduğunu anımsatarak bu öneriyi kabul etmediği gibi muhacir, ensar ve bedevilerden oluşan bir ordu ile Mekke’ye yürüdü.

Mekke dışında, Mek­ke önde gelenleriyle yapılan görüşmeler sonunda kente savaşsız girildi ve halkın tamamı müslüman oldu (630). Hz. Pey­gamber eski düşmanlarına karşı çok iyi davrandı. Kâbe’deki bütün putlar yok edil­di. Taif’in fethi ve Havazin kabilesine bo­yun eğdirmek için girişilen savaşlarda, ön­celeri bazı tehlikeli anlar yaşandıysa da, sonuç başarılı oldu. Ele geçen ganime­tin Hz. Peygamber tarafından eski muha­liflere dağıtılması, ensarın tepkisine yol aç­tı ve Hz. Peygamber’in artık Mekke’de oturmak niyetinde olduğu biçiminde yo­rumlandı. Ancak Hz. Muhammed, bu işi yeni müslümanları kazanmak ve onları müslümanlığa ısındırmak amacıyla yap­tığını, ayrıca Mekke’de oturmak niyetinde olmadığını; açıklayarak ensarı yatıştırdı.

kaynak:Büyük Larousse Ansiklopedisi-Milliyet Yayınları