anadoluda ve mezopotamyada kurulan ilk devletler hakkında bilgi

MEZOPOTAMYADA KURULAN DEVLETLER                             

“Irmaklar arası” anlamına gelen Mezopotamya, Ön Asya’nın iki bü­yük ırmağı olan Dicle ile Fırat arasın­da, Toroslar’dan Basra Körfezi’ne kadar uzanan ülkedir. Bu ülke iki bü­yük bölüme ayrılır; aşağı yukan bu­günkü Elcezire’nin yerinde bulunan Yukan yahut Kuzey Mezopotamya; aşağı yukarı bugünkü Irak’a tekabül eden Aşağı ya da Güney Mezopotam­ya. Bu iki bölge arasındaki sınır iki ırmağın alüvyonlu ovaya girdikleri yerde, yani Bağdat’ın az kuzeyinde bulunur. Eski çağda Aşağı Mezopo­tamya’nın güneyine Sümer (Sinear) ülkesi; kuzeyine ise Akkad adı veri­lirdi.

Devamı