arabanın gelişimi hakkında bilgi

 

 

arabanın gelişimi hakkında bilgiARABANIN GELİŞİMİ

ARABA, tekerlekli, motorlu ya da motorsuz her türlü kara taşıtı. Araştır­macılar, tekerlek ve kızağın bulunma­sından sonra ilk arabanın ortaya çıktı­ğı konusunda birleşirler. İÖ 3000 den başlayarak ön Asya’da iki tekerlekli at arabalarının kullanıldığı çeşitli belge­lerde belirtilir. Sümerlere ait bir araba sürücüsü figürü bunların ilk örnekle­rinden biridir. Boğazköy kazılarında ortaya çıkarılan tarihsel içerikli metin­lerde de sık sık savaş arabalarından söz edilmiştir. Geç Hitit dönemine ait buluntular vermiş olan Kargamış Kentin’de iki tekerlekli bir araba kabart­ması ortaya çıkarılmıştır. Mısırlılarla Mitanniler arasındaki savaşlarda savaş arabaları kullanılmıştır. İlkçağ kavim­lerinin (Sümer, Mısır, Yunan. Asur) de arkası açık, iki tekerlekli savaş ara­balarını bildikleri bu dönemle ilgili adak heykelciklerinden öğrenilmekte­dir. Bu dönemde aynı tür arabalar av amacıyla da kullanılmıştır. Ninova’da Asurbanipal’in krallık sarayında bulu­na kabartmalarda parmaklıklı iki te­kerleği olan, tek atla çekilen bir araba­da aslan avlayan avcılar betimlenmiştir (i.ö 700).

Devamı