asal sayılar nedir nerelerde kullanılır


ASAL SAYILAR

Başka doğal sayıların çarpımı biçiminde gösterile- meyen doğal sayılar, asal sayıları ça­rpanlara ayırmak mümkün değildir. Asal sayılara örnek olarak: 1,2,3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, verilebilir.

Asal sayılar nerelerde kullanılır

Devamı