atatürkün orman çiftliği hakkında bilgi


ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ

Atatürk. Ankara’nın yakınında yemyeşil büyük bir çiftlik kurmayı düşünürken, bir yandan yeni Türkiye Cumhuriyeti’ne başkent yap­tığı İç Anadolu’nun bu çorak kentini güzelleştirmeyi, bir yandan da verimsiz topraklar üzerinde kurulacak bu tarım işletmesiyle hal­ka tarım alanında öncülük etmeyi amaçlıyordu. Bu amaçla.20 000 dönüm kadar bataklık, sazlık ve çorak bir araziyi sahibinden satın aldı; sonradan çevre köylerden alınan topraklarla çiftlik arazisi bugünkü büyüklüğüne getirildi (102 000 dönüm). 5 Mayıs 1925’te 2 traktörle işe başlanmış, bir yıl içinde işletme binaları tamamlana­rak ağaçlandırma ve sulama işlerine girişilmişti. Bu çalışmalar sonunda Ankara, Gazi Orman Çiftliği denilen modern bir işletmeye kavuşmuş oluyordu.

Devamı