afet inan hayatı ve eserleri hakkında bilgi

 

AFET İNAN

Afet inan, tarihçi, öğretim üyesi (Selanik/Doyran 1908-Ankara 1985). Bur­sa Kız Öğretmen Okulu’nu bitirdikten (1925) sonra Fransızca öğrenmek için Lozan’a gitti. İstanbul’a dönerek (1927) Nötre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nde öğrenim gördü. Ankara Musi­ki Muallim Mektebi’nde tarih ve yurt- bilgisi öğretmenliğine (1929), Ankara Kız Lisesi’ne atandı (1933). Türk Ta­rih Heyeti’nde görev aldı. Sırasıyla Türk Tarih Tetkik Cemiyeti (1931) ve Türk Tarih Kurumu (1935) adı alan kuruluşun 1 numaralı kurucu üyesi ol­du. Cenevre Üniversitesi Sosyal ve Ekonomi Bilimleri Fakültesi’nin Yakın Çağ ve Modern Tarih Bölümü’nde yüksek öğrenim gördü; sosyoloji dok­toru oldu (1939). Dil ve Tarih Coğraf­ya Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı, doçent (1942) ve profesör (1950) oldu. Profesör olduktan sonra Ankara Fen Fakültesi, Hacettepe Üni­versitesi, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara Harp Okulu’nda Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi dersleri okuttu. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda Yönetim Kurulu’na seçildi. Türk Tarih Kurumu’nu temsil ettiği gibi Paris’teki genel kurul­lara da katıldı (1955-1979). Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrim Tarihi Kürsüsü başkanlığından kendi isteğiy­le emekli oldu (1977). Atatürk devrim­lerinin özellikle kadın haklarının savu­nucusu, Türk Devrim Tarihi Kürsüsü’ nün kurucusu olan Afet İnan’ın, Türk uygarlığı ve devrim tarihi üzerine 50 kadar eseriyle çok sayıda makalesi ve araştırması vardır.

Devamı