bakanlar kurulunun üyeleri kimlerdir

bakanlar kurulunun üyeleri kimlerdir

Bakanlar Kurulu, Başba­kan ve bakanlardan oluşur.

Ancak, ba­kanların sayısı belli değildir. Bakanlıklar, Anayasa’ya göre bir kanunla kurulabil­mekle beraber, henüz böyle bir kanun ka­bul edilmeden de, yeni yeni bakanlıklar kurulduğu görülür. Kurulduktan yıllarca sonra kuruluş kanunu çıkarılan bakanlık­lar da olmuştur (Köy işleri Bakanlığı idi).

Devamı