basit türemiş birleşik sözcükler hakkında bilgi

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !


Basit sözcükler

Yapım eki almamış, kök durumundaki sözcüklere “basit sözcük” denir.
Kök durumundaki sözcüklere çekim eki geldiğinde, sözcüğün yapısında bir değişme olmaz.
diş                 dişler    (dişler)               dişlerim    (dişlerim)
basit              basit       K    ç.e.                 basit        K    ç.e.  ç.e.

kork–             korkmuşlar    (korkmuşlar)
basit                   basit           K      ç.e.    ç.e.
 Türemiş sözcükler
Yapım eki getirilerek türetilen yeni anlamlı sözcüklere “türemiş sözcük” denir.
Türemiş sözcükte en az bir tane yapım eki bulunur.
Türemiş sözcüklere “gövde” de denir.

Devamı