basit türemiş birleşik sözcükler hakkında bilgi

Basit sözcükler

Yapım eki almamış, kök durumundaki sözcüklere “basit sözcük” denir.
Kök durumundaki sözcüklere çekim eki geldiğinde, sözcüğün yapısında bir değişme olmaz.
diş                 dişler    (dişler)               dişlerim    (dişlerim)
basit              basit       K    ç.e.                 basit        K    ç.e.  ç.e.

kork–             korkmuşlar    (korkmuşlar)
basit                   basit           K      ç.e.    ç.e.
 Türemiş sözcükler
Yapım eki getirilerek türetilen yeni anlamlı sözcüklere “türemiş sözcük” denir.
Türemiş sözcükte en az bir tane yapım eki bulunur.
Türemiş sözcüklere “gövde” de denir.

Devamı