başkalaşım ve başkalaşım geçiren hayvanlar hakkında bilgi

başkalaşım ve başkalaşım geçiren hayvanlar

Kimi hayvan­ların embriyon’ aşamasından sonra başlayıp ergin duruma ge­linceye değin geçirdikleri değişikliklerin tümü.’ Fare, fil, tim­sah; zürafa, maymun ya da insan gibi farklı türdeki birçok can­lının görünüşünü tanımlayan temel yapı, doğumdan ölüme dek geçen süre içinde fazlaca değiş­mez. Bu canlılarda dış görünüşten başka, iç organlar da tümüyle biçimlenmiştir. Ergin­leşme döneminde görülen kimi ikincil özellikler dışında, uzun yıllar boyunca yalnızca kilo ve boyda bir farklılaşma göze çarpar. Küçük bir civcivin bile yumurtadan çıktığı anda kanatlarıyla, gagasıyla ve küçük pençeleriyle var olan yapısı, gel­ecekteki görünümüne kesin bir benzerlik gösterir. Buna karşılık, kimi balıklar, su hayvanları, böcekler ve omur­gasızlar gelişmiş örneklerinden çok farklı organlarla doğarlar. Erginleşip gerçek görünümlerini alıncaya değin uzun bir başka­laşım evresinden geçerler. Biyoloji uzmanları başkalaşımı, kimi canlıların, embriyon evre­sinden” ergin biçimlerini alın­caya değin geçirmek zorunda oldukları değişiklikler olarak tanımlarlar. Bir kelebek ya da bir kurbağa kendine benzer yavrular yerine, geliştikçe köklü deği­şimlere uğrayacak canlılar doğu­rur.
Kaynak:Büyük Ansiklopedi-MİLLİYET YAYINLARI 1991