bursada görülmesi gereken yerler hakkında bilgi

Bursada görülmesi gereken yerler

Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa’da sayısız tarih anıtları ve zengin müzelerin yanı sıra tabiat güzellikleri, plajlar, kaplıcalar, dağ sporu olanakları da ilin turistik değerini arttırmıştır.

Os­manlı mimarîsinin en güzel örneklerin­den Ulu cami, Yeşil Cami, Muradiye, Ye­şil Türbe, Nilüfer hatun İmareti, mimari özellikleri yanında çinicilik, oymacılık gi­bi sanatlar yönünden de dikkati çeker. Fatih’in doğduğu ev ve Kapalıçarşı şeh­rin görülmeğe değer yerleri arasındadır. Surları, müzesi, çeşitli Bizans ve Türk eserleriyle İznik, Bursa’nın tarih yönün­den en zengin bölgesidir. Bursa’nın en büyük özelliklerinden biri de şifalı sularıdır. Uludağ’ın kuzey etek­lerinden çıkan şifalı sular, il merkezinde Çekirge bölgesindeki kaplıcalara gelir. Bademli – Bahçe, Karamustafapaşa, Gem­lik, İnegöl, Keleş, Orhaneli, Orhangazi kaynaklan romatizma, beslenme metabo­lizması bozuklukları, kadın hastalıkları, böbrek ve safra kesesi rahatsızlıklarının tedavisinde yarar sağlar. Bursa’ya teleferikle de bağlanarak rahat ulaşım sağlanan Uludağ, Türkiye’nin en önemli kış sporları merkezidir. Uludağ’da konaklama imkânları geniştir, spor ge­reçleri sağlama ve kiralama kolaylığı bu merkezin gittikçe artan bir ilgi görmesini sağlamıştır. Uludağ’da Beden Terbiyesi Kış Sporları Federasyonu’nca gerek Tür­kiye çapında, gerek Balkan devletlerinin katıldığı yarışmalar düzenlenir. Karacabey, Mudanya, Gemlik ve Armut­lu plaj, yaz eğlenceleri ve dinlenme kent­leri olarak ilgi çeker; Apolyont, İznik göl­lerinin kıyılarından da plaj olarak yarar­lanılır. Orhaneli (Belpınar), Keleş (Kocayayla, Kendir, Gelemiç) ve Uludağ’da (Dolubaba, Yılanlıkaya, Kirazlıyayla v.d.) kamp alanları vardır. Ayrıca Orman Başmüdürlüğü’nce Ulu­dağ’da bir orman hayvanları üretme alanı ayrılmıştır. Armutludan Kurşunlu’­ya kadar uzanan kıyılarla, İznik ve Apolyont göllerinde su avı yapılır. Bursa’da turizmle ilgili çalışmalar, özellikle İl Turizm Komitesi’nin 1964’te düzen­lediği plandan sonra gelişti. Bu plana gö­re 1966’da özel sektör konaklama tesisle­rinin yatırımları 7 otel ve motelin toplam 547 yatağı için 11 925 000 TL., 1 mokamp ve 1 kamp için 2 300 000 TL. idi. Kamu sektörüne ait 8 otel ve motelin 404 yatağı için 8 542 000, Çelik Palas’ın genişletilme­sine de 6 500 000 TL. ayrılmıştı. Bursa’da Yağcılar pınarı mesiresinde sa­nayi ve ticaret ürünlerinin tanıtılması için ilk kez 1964’te düzenlenen Bursa Mil­lî Fuarı da, ekonomik hareket yanında eğlenme ve dinlenme tesisleriyle önemli bir turizm hareketi yaratır.
kaynak : Türkiye 1923-1973 Ansiklopedisi-1974 KAYNAK KİTAPLAR

Devamı