çocukluk dönemi nedir hakkında bilgi

Çocukluk dönemi nedir

Çocuğun doğumla buluğ (erinlik) arasındaki yaşam dönemi, birbi­rini izleyen 4 aşamaya ayrılır. Birinci aşa­ma, yeni doğmuş bebeğin yaklaşık 3 haf­talık oluncaya kadar geçirdiği süredir; bu­nu süt bebekliği (emziklilik) aşaması (18. aya kadar), daha sonra da 1. çocukluk (6-7 yaşına kadar) ve 2. çocukluk (buluğ çağına kadar) aşamaları izler. Bu döne­min, temel özelliği, bedensel ve psikomotör gelişmelere yol açan bir evrimin ger­çekleşmesidir.

Bedensel gelişme. Ani büyümelerin gö­rüldüğü iki önemli evre vardır. Bu evreler, çocuğun ilk sekiz ayı ile buluğ çağına te­kabül eder. Büyüme, hücrelerin sayıca art­ması ve hacimce genişlemesi yoluyla olur. Büyüme hızı, organlara ve dönemlere gö­re değişir. Boy, hormonların et­kisiyle eklem kıkırdaklarından itibaren ke­miklerin uzaması sayesinde büyür. Vücut ağırlığı, boyla birlikte artar. İlk çocukluk ça­ğı sonundan başlayarak, deri altında bi­riken yağ tabakaları erir ve çocuk, ince uzun kol ve bacaklı bir görünüş almaya başlar.

Devamı