dünyanın katmanları nelerdir

dünyanın katmanları nelerdir

Dünya’da başlıca üç bölge bulunur:

  • At­mosfer.
  • Hidrosfer
  • ve Litosfer

Atmosfer bizleri Güneş’in zararlı rad­yasyonlarından, aşırı sıcaktan ve soğuktan korur, Yeryüzünün büyük bölümü (%70) suyla örtülüdür. Bu su hem sıvı, hem katı

Devamı