efsane hakkında bilgi

 

EFSANE

Efsaneler halkın özlemini, dünya görüşünü ortaya koyar. Halkın ve şairlerin düş gücü, tarihle birleşir. Efsane, kuşaktan kuşağa geçen halk öykülerini iş­leyebilir ya da bir masalcının, çağının öz­lemlerini dile getiren özgün bir yapıt ola­bilir. Efsane ve masal, olağanüstü olayla­ra yer verdikleri için birbirlerine benzerler, birbirine karışırlar. Efsanelerde anlatılan­lar gerçekten olmuş diye kabul edilir; bu niteliği ile efsane masaldan ayrılır, desta­na yaklaşır.

Yaratılış ve türeyişle ilgili eski türk efsaneleri, İslamlığın kabulünden son­ra dinsel motiflerle süslendi. Ulusal des­tanlara kaynak olanlar: Devamı