geçmişten günümüze haberleşme araçları hakkında bilgi

Geçmişten günümüze haberleşme araçları nelerdir

Haberleşme, düşünce ve duyguların; bireyler, toplumsal grup­lar, toplumlar arasında; söz, el kol hareketi, yazı görüntü vs. aracılığıy­la değiş tokuş edilmesini sağlayan sis­teme haberleşme denir. Haberlerin, bilgilerin karşılıklı aktarılması insan­ların topluluk içinde birlikte yaşama­larının ve çalışmalarının sonucudur. Haberleşme çalışmayla doğdu, çalış­mayla gelişti denilebilir.

Gelişen in­sanlar birbirlerine söyleyecek bir şey­leri olan insanlar haline gelir. Düşün­ce ve duygulan anlatmakta el-kol işa­retleri tek başına yetmez duruma ge­lir. İşte bu gereksinim insanda bir or­ganı geliştirir. Maymunun gelişmiş gırtlağı yavaş yavaş, ama kesintisiz bir biçimde ses farklılıktan yoluyla değişime uğrar ve ağız organları birbirin­den farklılaşmış sesleri birbiri ardına çıkarmaya başlar; böylece konuşulan dil oluşur. Haberleşmenin işlevi, mad­di üretimin nesnel gereklerine uygu bilinçli ve amaçlı insan davranışını sağlamaktır.

Devamı