haber kipleri hakkında bilgi

HABER KİPLERİ (BİLDİRME KİPLERİ):

Haber kıpı terimi Türkçede geleneksel olarak fiillerin zaman eki almış biçimlerini karşılar. Bu kip zamanı üçe böler;

Fiilin belirttiğini, bu üç zaman­dan birine yerleştirir: Çocuk uyuyor denil­diği zaman uyuma eyleminin şimdiki za­manda başladığını ve sürmekte olduğu­nu belirtir. Çocuk uyudu, çocuk uyuyacak biçimlerindeyse eylemin geçmiş zaman­da yapıldığını ya da gelecekte yapılaca­ğını gösterir.

Devamı