iskelet ve kas sistemi hakkında bilgi

İSKELET SİSTEMİ

İskelet, omurgalılarda yumuşak dokuları ve vücut organlarını destekleyip koruyan kemikten yapılı çatkı, çerçeve. Kasların, özellikle hare­ketle İlgili olanların bağlandığı yerdir ve beyin, akciğer, kalp gibi yaşamsal organ­ları ‘korur. Aynı zamanda kalsiyum, mag­nezyum, sodyum, fosfor ve proteinlerin bir deposudur. İçindeki kemik iliği, kandaki al­yuvarların yapım yeridir. Erişkin bir insa­nın gövdesinde yaklaşık 206 kemik vardır ve bunlara 600’deri fazla kas bağlanmıştır, iskeleti eksen iskelet (kafatası, omurga ve göğüs kafesi) ve ek-iskelet (kollar-bacaklar) olarak ikiye ayırmak mümkündür. Ek­sen iskeletin başlıca görevi, korumadır. Baş iskeleti 29 kemikten yapılıdır. Bunun 8 tanesi birbirine kaynayarak kafatasını oluşturur ve beyni korur. Omurga, 33 kü­çük kemikten meydana gelmiştir. Bunların üstteki 24 tanesi ligamentlerle ve kalın kıkırdaksımsı disklerle birbirine bağlıdır. Alttaki dokuz tanesi ise birbiri­ne kaynamış durumdadır. Omurga; vücuda destek sağlar ve içerisinden geçen omuri­liği korur. Göğüs kafesi 12 çift kaburga­dan meydana gelmiştir. Bunlar kalp ve ak­ciğerler çevresinde koruyucu bir kafes oluş­turur, ayrıca i solunuma yardın ederler. Ek iskelet öncelikle hare­ketle ilgilidir. Omuz halkası ile kollardan ve pelvis halkası ile bacaklardan yapılıdır. Üyeler (kollar, bacaklar) ‘kendilerine ait halkalara çok hareketli eklemler aracılı­ğıyla bağlanır. Bu eklemler çıkık meyda­na gelmesine elverişlidir. Dirsek ve dizler ise, tek yöne hareket imkânı veren eklem­lerdir, ancak son derece güçlüdürler.

KAS SİSTEMİ

Devamı