izcilik hakkında bilgi

İZCİLİK HAKKINDA BİLGİ

İzcilik milliyet, ırk, din ayrımı yapılmaksızın herkese açık, politik olmayan ulusal ve uluslar arası eğitsel, okul dı­şı ve okul içi gençlik bünyesinde toplayan üniformalı çalış­maların tümüdür.

İzcilik eğitimde, okul ile aile arasında kalan boşluğu doldurur. Kaynağı kültürü, dini, ırkı cinsi ne olursa olsun, arkadaşlığı, barış sevgiyi ve hoşgörüyü hedefler. Çalışma­larda eşitlik, dürüstlük ve kardeşlik duygularını ön plana çı­karır. Onu disiplinli, cesur, vatansever yapar.

Devamı