namaz hakkında bilgi

NAMAZ Namaz, Müslümanların günde beş kez, dua ederek ve yere kapanarak ger­çekleştirdikleri Tanrı’ya ibadet biçimi. Farsça bir sözcük olan namazın Arapçası salat’tır. Namaz, Kuran’daki ayet­lerden bazılarının okunmasıyla gerçek­leştirilir. Yalnız Müslümanlara özgü bir ibadet biçimidir. Namaz, Hz. Muhammed’in göğe çıkışı olan Miraç ge­cesi farz kılındı (27 Recep 619). Na­mazın İslâmlığın şartlarından biri ol­duğunu belirten birçok ayet […]

Devamı