omurgalı ve omurgasız hayvanlar hakkında bilgi

OMURGALILAR,

Sırt bölgelerinde Omur kemiklerinden oluşan omurgaları (bel kemiği) olan hayvanlar grubu. Omurgalılar, Kordalılar adını alan hay­vanlar dalında bir alt-dal oluşturur. Omur­galıların vücutları uzunca ve iki yanlı si­metrik (bakışımlı)’dir.

Başları öndedir, ağız ve duyu organları burada yerleşmiştir. Su­da yaşayan türleri solungaçlarla, karada yaşayanlar ise akciğerleri ile solunum yaparlar. Üyeler (hareket sağlayan organlar) yaşadıkları çevre ve yaşama biçimlerine göre bacak kanat ya da yüzgeç biçimini almıştır. Hayvanlar Alemi  içinde en gelişmiş, en yüksek yapılı olan gruptur. Baş­lıca 6 sınıfa ayrılırlar.

Devamı