toplumsal yaşamı düzenleyen yasalar nelerdir

Toplumsal Hayatı Düzenleyen Yasalar
Bireyin hareketlerini denetleyen kural ve yasaklar dizisidir.Bu kurallar yazılı ve yazısız olabilir.

Ahlak Kuralları: Ahlak kurallarının yaptırımı manevidir. Ahlak kurallarına uymamanın müeyyidesi, toplum tarafından ayıplanma, dışlanma, hoş görülmeme, vicdan azabı ve benzeri.
Ahlak kuralları ikiye ayrılır: Devamı